GENEL BİLGİLER

 

GENEL BİLGİLER

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek olan IV. Uluslararası Beşerî Bilimler Kongresi (4th International Humanities Congress) 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında katılımcının isteğine göre çevrimiçi veya yüz yüze olacak biçimde gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması “Sosyal Bilimler Perspektifinden Dünden Bugüne Göç Kongresi” olarak belirlenmiştir. Kongre süresince, ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılar, belirlenen tema çerçevesinde alanlarındaki güncel bilgileri ve öne çıkan yenilikleri İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz kongrede aktaracaklardır.

Beşerî bilimler alanlarının antropoloji, arkeoloji, çeviribilim, coğrafya, dilbilim, edebiyat, felsefe, güzel sanatlar, halk bilimi, psikoloji, sanat tarihi, sosyoloji ve tarih disiplinlerini buluşturan içeriğiyle kongre, farklı uzmanlık alanlarında çalışan akademisyenlerin bilgi, görüş ve tespitlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda; siz değerli bilim insanlarını kongremize davet etmekten memnuniyet duyarız. Kongremizde sunulan sözlü bildiriler, 2023 yılı içinde katılımcıların isteğine bağlı olarak bildiri kitabında veya kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.

Yayınlanacak olan kongre tam metin bildiri kitabı atama/yeniden atama kriterlerini, uluslararası kitap bölümü ise akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

  • Kongre Tarihi ve Yeri

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Beşerî Bilimler Kongresi (4th International Humanities Congress) 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında çevrimiçi (online) ve yüz yüze olacak biçimde gerçekleştirilecektir.

  • Kongre Dili

Kongre dili İngilizce ve Türkçe olacaktır.

  • Kongre İnternet Sayfası

Kongre ile ilgili tüm duyuruların takip edilebilmesi amacıyla hazırlanan internet sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

www.ihc.idu.edu.tr