Düzenleme Kurulu

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER (Rektör)

Prof. Dr. Dilek İNAN (Dekan)

Prof. Dr. Günay ÖZTÜRK (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Erim KONAKÇI (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Barış ÇAĞIRKAN

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Çağdaş ARSLAN

Arş. Gör. Akif ARSLAN

Arş. Gör. Burak TURFAN

Arş. Gör. İrem ZENGİN

Arş. Gör. Kadriye Tilbe ESER

Arş.Gör. Maide TEZCAN

Arş. Gör. Melike YALÇIN

Arş. Gör. Özlem TUZCU

Arş. Gör. Yiğit ZIDDIOĞLU

Arş.Gör. Hasan YENTÜR