Congress Scientific Committee

Prof. Dr. Ali ERGUR, Galatasaray Üniversitesi, aergur@gsu.edu.tr

Prof. Dr. Ali GÜNEŞ, Ankara Medipol Üniversitesi, ali.gunes@ankaramedipol.edu.tr

Prof. Dr. Aytül ÖZÜM, Hacettepe Üniversitesi, aozum@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, bduman@pau.edu.tr

Prof. Dr. Bülent BAYRAM, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, bulentbayram01@hotmail.com

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN, Selçuk Üniversitesi, bayhan@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Cem YAŞIN, Anakara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, cem.yasin@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN, İstanbul Üniversitesi, cezmi.reaslan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Dilek İNAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi, dilek.inan@idu.edu.tr

Prof. Dr. Erdal AKSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, eaksoy@ahbv.edu.tr

Prof. Dr. Eşref ABAY, Ege Üniversitesi, esref.abay@ege.edu.tr

Prof. Dr. Fatma Feryal ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi, feryal.cubukcu@deu.edu.tr

Prof. Dr. Filiz ÇOLAK, Uşak Üniversitesi, filiz.colak@usak.edu.tr

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Türk Dil Kurumu Başkanı. gurergulsevin@gmail.com

Prof. Dr. Hanife Yasemin MUMCU, İzmir Demokrasi Üniversitesi,  hanifeyasemin.mumcu@ikcu.edu.tr

Prof. Dr. Havva İŞKAN, Akdeniz Üniversitesi, havva@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Hülya YÜKSEL KURUPPATH MANI, İzmir Demokrasi Üniversitesi, hülya.yuksel@idu.edu.tr

Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO, Ankara Üniversitesi, isil.bayar.bravo@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇELİKEL, Marmara Üniversitesi, mehmet.celikel@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN, Ege Üniversitesi, mehmet.temizkan@ege.edu.tr

Prof. Dr. Metin TİMUÇİN, Sakarya Üniversitesi, mtimucin@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK İzmir Demokrasi Üniversitesi, mustafa.ozturk@idu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TOKER, Selçuk Üniversitesi, mtoker@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Muvaffak DURANLI, Ege Üniversitesi, muvaffak.duranli@ege.edu.tr

Prof. Dr. Nahide KONAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, nahide.konak@ibu.edu.tr

Prof. Dr. Nazan TUTAŞ, Ankara Üniversitesi, ntutas@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Nuran EROL, Ege Üniversitesi, nuranerol@yahoo.com

Prof. Dr. Oğuzhan DURMUŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, oguzhan.durmus@asbu.edu.tr

Prof. Dr. Pınar TINAZ, Beykoz Üniversitesi, pinar.tinaz@beykoz.edu.tr

Prof. Dr. Recep BOZTEMUR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, boztemur@metu.edu.tr

Prof. Dr. Selami FEDAKAR, Ege Üniversitesi, selami.fedakar@ege.edu.tr

Prof. Dr. Sema ÖNAL, Kırıkkale Üniversitesi, semaonal@kku.edu.tr

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, serdar.saglam@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Sevinç ÖZEN GÜÇLÜ, Akdeniz Üniversitesi, sguclu@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ,  Balıkesir Üniversitesi, ssaritas@balikesir.edu.tr

Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI, Pamukkale Üniversitesi, abyardimci@pau.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ, İzmir Demokrasi Üniversitesi, ayse.degerli@idu.edu.tr

Doç. Dr. Banu ALAN SÜMER, İzmir Demokrasi Üniversitesi, banu.alansumer@idu.edu.tr

Doç. Dr. Barış ÇAĞIRKAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi, baris.cagirkan@idu.edu.tr

Doç. Dr. Cem Koray Olgun, Adıyaman Üniversitesi, colgun@adiyaman.edu.tr

Doç. Dr. Çağrı Eryılmaz, İzmir Bakırçay Üniversitesi, cagri.eryilmaz@bakircay.edu.tr

Doç. Dr. Eren RIZVANOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, erenrizvanoglu@yyu.edu.tr

Doç. Dr. Erim KONAKÇI, İzmir Demokrasi Üniversitesi, erim.konakci@idu.edu.tr

Doç. Dr. Erkan DÜNDAR, Akdeniz Üniversitesi, erkandundar35@gmail.com

Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU, Ege Üniversitesi, dedeoglufulya@hotmail.com

Doç. Dr. Gonca KUZAY DEMİR, İzmir Demokrasi Üniversitesi, gonca.kuzaydemir@idu.edu.tr

Doç. Dr. Gürcan Şevket Avcıoğlu, Selçuk Üniversitesi, gsavcioglu@selcuk.edu.tr

Doç. Dr. Hande ŞAHİN, İzmir Demokrasi Üniversitesi, hande.sahin@idu.edu.tr

Doç. Dr. Özcan Yılmaz SÜTÇÜ, Katip Çelebi Üniversitesi, ozcanyilmaz.sutcu@ikcu.edu.tr

Doç. Dr. Özden ÜRKMEZ, İzmir Demokrasi Üniversitesi, ozden.urkmez@idu.edu.tr

Doç. Dr. Özlem DUVA KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, ozlem.duva@deu.edu.tr

Doç. Dr. Perihan ÖLKER, Selçuk Üniversitesi, pakkus@selcuk.edu.tr

Doç. Dr. Şerife YALÇINKAYA, Ege Üniversitesi,  serife.yalcinkaya@ege.edu.tr

Doç. Dr. Ufuk BİRCAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ufuk.bircan@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Nebiye KONUK KANDEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi, nebiye.konukkandemir@deu.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep HİÇDURMAZ, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, zeynep.demirci@dpu.edu.tr

Dr. Ansı SEV ATEŞ, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ansi.sev@dpu.edu.tr

Dr. Ceren HIDIROĞLU ONGUN, Dokuz Eylül Üniversitesi, ceren.hidiroglu@deu.edu.tr

Dr. Gamze ŞEN PAKYÜREK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi,  senngamze@gmail.com

Dr. Hüsnü Çağdaş ARSLAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi, husnucagdas.arslan@idu.edu.tr

Dr. İhsan KOLUAÇIK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, ikoluacik@nku.edu.tr

Dr. Pınar TÜRKMEN BİRLİK, İzmir Demokrasi Üniversitesi, pinar.turkmenbirlik@idu.edu.tr

Dr. Zeki AKTAŞ, Bitlis Eren Üniversitesi, zaktas@beu.edu.tr

Dr. Esra Işık, Dumlupınar Üniversitesi, esra.isik@dpu.edu.tr